Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Yusuf YAKAR , Sosyoloji Bölüm Başkan Vekili, Tel: 03822882101, Faks: 03822882299, yuyakar@yahoo.com,

Prof. Dr. Ural Alp MANÇO, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD Başkanı, Tel: 03822882179, uralmanco@aksaray.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ERTİT, Kurumlar Sosyolojisi ABD Başkanı, Tel: 03822882184, ertitvolkan@gmail.com