Bölüm Kurulu

Doç. Dr. Aykut SIĞIN, Bölüm Başkanı, Sosyometri ABD Başkanı, Tel: 03822882237, aykutsigin@aksaray.edu.tr

Prof. Dr. Ural Alp MANÇO, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD Başkanı, Tel: 03822882179, uralmanco@aksaray.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Özet, Uygulamalı Sosyoloji ABD Başkanı, Tel: 03822882239, irfanozet@aksaray.edu.tr