AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Ural Alp MANÇO

Dr. Öğr. Üyesi Meral SALMAN YIKMIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ERTİT

Arş. Gör. Merve BOZALP